امروز: یکشنبه 11 خرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

دانلود مقاله ترجمه شده نوارگردان مغناطیسی

دانلود مقاله ترجمه شده نوارگردان مغناطیسی دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 351 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

نوارگردان مغناطیسی

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

نوارگردان های مغناطیسی برای كامپیوترها شبیه به نوار گردان ها در یك سیستم استریو است.روی كامپیوترهاانها می توانندبا نوعی چرخ باز شوند. روث كامپیوترهای بزرگ یا نوعی كاست به طور نمونه استفاده می شود وروی ریز كامپیوترهاوكامپیوترههای متوسط.
در یك استریوموزیك روی نوار ذخیره شده است وامادر یك كامپیوتراطلاعات به صورت بیت ذخیره شده است.سود بزرگ نوارهادر مقایسه با دیسك هاقیمت انها است.نوارها در بابت نسبت به دیسك ها خیلی كم خرج تر هستندعیب نوارهانسبت به دیسك ها دستیابی ترتیبی انهااست وبنابراین انها كندتر از دیسك ها هستند.اگر شما نیاز داریداطلاعات زیادی نزدیك ابتدای یك نوار باشندهد خواندن ونوشتن در اخر نوارواقع می شودوشما باید نوار را برگردانیدبه ترتیب گذرنده روی هم رفته اطلاعات در مابین است.
روش دستیابی برای نوار مغناطیسی در مقابل دیسك انالوگ به كاست استریو در مقابل با صدای دیسك فشرده است شما می توانید تغییر دهیدانتخاب روی یك دیسك فشرده را خیلی سریعتر از روی یك كاست چون روش دستیابی این چنین است چون روش دستیابی كند است.نوارها معمولا برای پشتیبانی یا نگهداری یا ضبط استفاده می شود
به طور نمونه نوارهاظرفیت بین 10تا100 گیگایابت را پشتیبانی می كنند
ماوس كه روی یك میز تحریرحركت داده می شودیك دستگاه ضروری است كه یك دسته نگهدارنده ی ساده ی دسته ورودی است.به عنوان مثال ماوس روی میز تحریر متحرك است ان یك پیكان كوچك روی صحنه نمایش كامپیوترداردكه همانند اشاره گر است شما می توانید ماوس رابا اشاره كردن پیكان در انتخاب دستورات یا اشیا روی صحنه نمایش حركت دهید.
سپس وادار به انتخاب با فشار دادن یك دكمه روی ماوس كنید یك ماوس برای ورود گرافیك مخصوصا با ارزش است.چون اشاره گر می تواند برای كشیدن شكل روی صفحه استفاده میشود.بیشتر شكلها در این كتاب با استفاده از ماوس تولید شده بودند كدبار خوانند كارایی دیگر دستگاه ورودی است.
شاید بیشترین خط كد عمومی كد حاصل كلی – upc – هست كه در روی موضوعات مخزن انبار میشوند – شكل1.13- هر رقم در نشانه – upc – هفت عنصر داده ی عمودی است هر عنصر داده می تواند روشن یا تیره شود سلول های فوتو در داخل خوانند خط كد شده ودر حوزه های روشن یا اشكار میشوند وبه انها تبدیل به بیت هایی می شوند.عناصر روشن به عنوان صفر خوانده می شوند وعناصر تیره به عنوان یك خوانده میشود.
در شكل 1.14 نشان می دهد مطابقت بین حوزه روشن وخاموش وبیت هایی از دو رقم سمت راست سمبل – upc در شكل 1.13-استجدول 1.3نشان دهنده مطابقت upc بین ارزش های سیمال وپاییزی است كد های مختلفی برای كاراكتر روی نیمه چپ ورودی نیمه راست انها است

Decimal value Left chars. Right chars.
0 0001101 1110010
1 0011001 1100110
2 0010011 1101100
3 0111101 1000010
4 0100011 1011100
5 0110001 1001110 6 0101111 1010000
7 0111011 1000100
8 0110111 1001000
9 0001011 1110100

یك خط تیره از یك تا چهار حوزه تیره نزدیك ساخته شده است هر رقم وسیمال دارای دو خط تیره و دو فاصله روشن است. كاراكترها روی نیمه راست با یك خط تیره و در اخر با یك فاصله روشن شروع می شود.هر كاراكتر غلط دارای یك عدد فرد از یكهاست.هر كد كاراكتر درست دارای یك عدد زوج از یكها است دستگاهای خروجی اطلاعات را از حافظه كامپیوتر به دنیای بیرون انتقال میدهد . شكل 1.15 مسیری كه دادهها از حافظه اصلی به یك دستگاه خروجی برده میشوند نشان میدهد در خروجی جریان داده ها روی خط یكسانی استفاده شده با دستگاه های ورودی است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

magnetic tape drives for computers are similar to the tape drives in a stereo system. On computers they can be the open reel type typically used on mainframes or the cassette type typically used on microcomputers and workstations. In the stereo the tape stores music but in a computer the tape stores information as bits the major advantage of tapes compared to disks is cost. Tapes are much less expensive per byte than disks. The disadvantage of tapes is that they are accessed sequentially and therefore they are slower than disks. If you need some information near the beginning of a tape and the read/write head happens to be near the end. You must rewind the tape sequentially passing over all the information in between the access method for magnetic tape versus disks is analogous to stereo cassettes versus audio compact discs. You can change selection on a compact disc much faster than on a cassette because of the access method. Because of their slow access . tapes are usually used for backup or archival storage . typical tape backup capacities are 10 to 100 G byte. The mouse which is moved on a desk is a popular hand-held input device. As the mouse is moved on the desk it gives a small arrow on the computer screen showing the identical motion. You can move the mouse to point the arrow at command selections or objects on the screen .then make the selection by pressing a button on a mouse . a mouse is specially valuable for graphic input because the arrow can be used to draw figures on the screen. Most of the figures in this book were produced using a mouse. The bar code reader is another efficient input device . perhaps the most common bar code is the universal product code(UPC) on grocery store items (figure 1.13) each digit in the UPC symbol has seven vertical data elements. Each data element can be light or dark photocells inside the bar code reader detect the light and dark region and convert them to bits. Light elements are read as zeros and dark elements as ones. Figure 1.14 shows the correspondence between light and dark regions and bits for two digits from the night half of the UPC symbol in figure 1.13. Figure 1.13 The UPC symbol from a package of cereal. The left digits identify the manufacturer. The right five digits its identify the product .The Quaker company code is 30000 , and the 1007 Natural cereal code is 06700 Figure 1.14 Part of the UPC symbol from the Quaker cereal box. Visually, groups of adjacent dark regions look like thick bars Table 1.3 shows the UPC correspondence between decimal and binary values. The code is different for the characters on the left half and those on the right half. A dark bar is composed of from one to four adjacent dark region. E ach decimal digit has two dark bars and two light spaces . the characters on the left half begin with a light space and end with a dark bar. And the characters on the right half begin with a light space. Each left characters has an odd number of ones .and each right characters has an even number of ones. Decimal value Left chars. Right chars.

0 0001101 1110010 1 0011001 1100110 2 0010011 1101100 3 0111101 1000010 4 0100011 1011100 5 0110001 1001110 6 0101111 1010000 7 0111011 1000100 8 0110111 1001000 9 0001011 1110100

Table 1.3 Bit patterns for the decimal digits in the UPC symbol. Output Devices Output devices transmit information from the memory of the computer to the outside world. Figure 1.15 shows the path that the data takes from main memory to an output device. On output data flows on the same bus used by the input devices. • Disk drives • Magnetic tape drives • Screens • Printers Figure1.15 The data path for output. Information flows from main memory on the bus to the output device. Notice that disk and tape drives can serve as both input and output devices. That is similar to a stereo cassette. Which can both record and play back music. When disks and tapes are used for input the process is called reading .when they are used for output the process is called writing.

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود نوارگردان مغناطیسی , مقاله نوارگردان مغناطیسی , جزوه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر